Meerjaren beleidsplan

Elk zichzelf respecterende vereniging heeft oog voor de toekomst. Een beleid gestoeld op die toekomstige ontwikkelingen is daarbij van groot belang.
Dat geldt ook voor de atletiekvereniging AV Goor ’75, met thans 120 leden.

Een goed beleidsplan geeft een richting aan waar bestuurders mee kunnen werken en draagt bij aan een grotere zekerheid voor de continuïteit en professionalisering van de vereniging. Het is ook een houvast en toetsingsinstrument voor die bestuurders.

Voor de leden geeft het een duidelijk beeld waar de vereniging naar toe wil, hoe zij dat wil bereiken en wat de mogelijkheden hiertoe zijn.
Een beleidsplan vormt dus het kader waarbinnen de besluitvorming, de te verrichten taken en een juiste verdeling van middelen in de vereniging wordt weergegeven.

De AV Goor ‘75 had tot op heden geen beleidsplan, doch met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen maken is gemeend een beleidsplan op te stellen voor de komende vier jaren t.w. 2013-2017.
Met als titel “Toekomst visie”.

Met dit plan kan AV Goor zich manifesteren als een vereniging met een goed draaiende organisatie waar zowel, jeugd, als senioren met plezier kunnen sporten.

Klik hier voor het volledige beleidsplan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.