woensdag 7 december – ALV

november 30, 2016

images-16Hierbij nodigt het bestuur van de A.V. Goor ’75 al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2016.
De vergadering vindt plaats op woensdag 7 december 2016, aanvang 20.30 uur in ons clubgebouw “De Zweetdruppel”.

A G E N D A
1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige vergadering
3. Activiteiten/evenementen 2016/2017
– Clinics,
– SNS cross (zaterdag 11 maart 2017)
– Kastelenloop (14 mei 2017)
– Clubkampioenschappen
– Werpwedstrijd
– Pupillenwedstrijd
– Meerdere activiteiten voor de jeugd.
4. Stichting de Horst
5. Nieuwe accommodatie
6. Begroting 2017
7. Toekomstvisie. Plan van de trainers.
8. Leden werven leden
9. Rondvraag
10. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van AV Goor ‘75