Zaterdag 22 augustus: Ruut Run + jeugdloop

juni 20, 2015

ruutrunlogoDit is de marathon die Ruut te Velthuis op 22 augustus a.s. in Goor gaat lopen op de dag voordat hij 50 jaar wordt.
Ruut wordt om 12.30 uur in onder muzikale begeleiding van Apollo opgehaald bij zijn huis aan de Coornhertstraat. De start van de marathon is om 13.00 uur en de start van de jeugdloop is 17.00 uur. Ruut loopt voor het goede doel: ‘elk kind een instrument’.

Ruut loopt de marathon in 8 rondjes van ongeveer 5 kilometer deels door het centrum en deels door Kevelhammerhoek. (zie de kaart als bijlage). Na iedere ronde van 5 kilometer zorgt een koor of muzikaal ensemble waar Ruut ooit leiding aan gegeven heeft of deelgenoot van is geweest, voor een muzikaal onthaal op een podium (oplegger van Intraga) die in overleg met het Beach Soccer toernooi geplaatst zal worden op het Höfte plein. De laatste 2,2 km van de marathon loopt Ruut op het wielerparcours deels samen met de jongste deelnemers van de Jeugdloop (tevens sponsorloop) die één ronde van 1,1 km lopen.
De jeugd(sponsor)loop wordt door commissie RuutRun georganiseerd in samenwerking met Atletiekvereniging Goor’75 (die dit jaar 40 jaar) bestaat en Stichting Wielerevenementen Goor.

Waarom organiseren wij de RuutRun?
Als directeur van de Muziekschool en de Reggehof draagt Ruut jeugd en cultuur een warm hart toe. Hij zet zich in om elk kind op de basisschool een instrument te laten bespelen. Daar is veel geld voor nodig en een deel van dit benodigde geld kan met hulp van deze Marathon en de sponsorloop bij elkaar gebracht worden.
Het bedrag dat deze middag met de sponsorloop naast het normale inschrijfgeld van € 1,- per deelnemer bij elkaar wordt gebracht, wordt bij de finish feestelijk aangeboden aan Ruut voor de stichting ‘elk kind een instrument’. Zo gaan cultuur en sportiviteit samen de middag van zaterdag 22 augustus.

Volwassenen kunnen onder eigen verantwoordelijkheid één of enkele rondes met een maximum van een halve marathon meelopen met Ruut en betalen daarvoor een inschrijfgeld van € 25,- dat ten goede komt aan de stichting ‘elk kind een instrument’. Zij krijgen daarvoor een uniek RuutRun T-shirt en een geweldig mooie ervaring en kunnen zich opgeven bij ruut50@gmail.com


Jeugdloop starttijden

  • 17.00 uur 1,1 km tot en met 10 jaar
  • 17.15 uur 2,2 km 11 t/m 14 jaar

Inschrijfgeld E 1,00


Meer informatie: http://www.goorsnieuws.nl/?p=45777

Parcours
route RuutRun

Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om te bellen:
Ad van den Ende (06 – 14 16 32 02)