Verhuizing van AV Goor naar het sportcomplex Doesgoor of Mossendam.

november 27, 2013

Het bestuur is in gesprek met het bestuur van Hector en GFC. Dit houdt in dat we gezamenlijk willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te gaan clusteren op het sportcomplex Doesgoor of Mossendam.

Hector heeft aangegeven dat ze een concept plan hebben opgesteld, met daarbij een financieel plaatje, waar wij op hun accommodatie onze atletiekaccommodatie kunnen realiseren.

In een vergadering met GFC heeft GFC het voorstel gedaan een brief op te stellen richting college van B&W van onze gemeente, waarin alle wensen van de deelnemende verenigingen
van het sportcomplex Mossendam staan vermeld.

Voor beide opties zullen eerst praktische en financiële oplossingen moeten worden gezocht.

De gemeente is in deze aan bod om samen met ons te bezien of één van beide opties praktisch en financieel haalbaar is.

Het bestuur