Functie Naam Adres Telefoon/
E-mail
Voorzitter Vacant
Interim voorzitter: John Velterop
j.velterop@planet.nl
Secretaris Vacant info@avgoor.nl
Penning-meester Joost Meijers joost@meijers7.nl
Wedstrijd-secretaris Minie Wouda De Meerdam 26
7471 PE Goor
0547-275590

miniewouda@gmail.com

Lid Michel van der Heide De Sterkerij 1
7471 RH Goor
06-43111125

michelvanderheide@gmail.com

Ledenadministratie

Functie Naam Adres Telefoon/
E-mail
Leden
adm.
Saskia Kruse saskiakruse@hotmail.com