Functie Naam   Telefoon/
E-mail
Voorzitter Vacant
Interim voorzitter: John Velterop
  j.velterop@planet.nl
Secretaris Vacant   info@avgoor.nl
Penning-meester Joost Meijers   joost@meijers7.nl
Wedstrijd-secretaris Minie Wouda   0547-275590

miniewouda@gmail.com

Lid Michel van der Heide   06-43111125

michelvanderheide@gmail.com

Ledenadministratie

Functie Naam Adres Telefoon/
E-mail
Leden
adm.
Saskia Kruse   saskiakruse@hotmail.com