Start digitale nieuwsbrief
Om de leden van AV Goor ook via de mail op de hoogte te houden, starten we met een nieuwsbrief die, naast het clubblad, regelmatig zal verschijnen.
Eigen bijdrage en ideeen zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. Ken je iemand die de nieuwsbrief niet ontvangt, maar dit wel graag zou willen, meldt degene dan aan via de website van AV GOOR (nieuwsbrief) of stuur een mail naar info@avgoor.nl.


Clustering buitensportaccommodaties
In haar accommodatievisie 2014-2033 heeft de gemeente aangegeven de buitensportaccommodaties, waar mogelijk, te clusteren. Het aantal accommodaties dient te worden verminderd.
In genoemde accommodatievisie is het sportcomplex Mossendam in feite aangewezen als multifunctionele buitensportaccommodatie voor Goor.
Doelstelling is dat zoveel mogelijk buitensportaccommodaties uit Goor hier worden gehuisvest.
AV Goor heeft wel de mogelijkheid op haar huidige accommodatie te blijven.
Maar bij deze keus dient te worden meegenomen dat het onderhoud van het veld, door de gemeente, tot een minimum zal worden beperkt en de jaarlijkse huur fors zal stijgen.
Het bestuur heeft in de afgelopen periode meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente en met de besturen van de voetbalverenigingen Hector en GFC.
De gemeente zegt dat haar rol een andere is dan in het verleden. De gemeente gaat niet meer bepalen hoe het eindplaatje eruit moet komen te zien. De gemeente wil dat er oplossingen van de gebruikers komen en zal dan vervolgens met een reactie komen. De gemeente heeft ook te kennen geen geld te hebben voor aanleg van een, door AV Goor gewenste, kunststofbaan.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Henk de huidige stand van zaken weergegeven.
Henk heeft ook gezegd dat alle betrokken sportverenigingen gevestigd op het Mossendam en AV Goor van complex De Horst, een brief hebben gezonden naar het college van B&W en de raad met het verzoek het complex Mossendam als multifunctionele buitensportaccommodatie voor Goor aan te wijzen.
De aanwezige leden hebben zich kunnen vinden in het versturen van deze brief naar de gemeente en geen bezwaar hebben tegen verhuizing naar sportcomplex het Mossendam.
Voetbalvereniging Hector is hiervan op de hoogte gesteld. Ze vinden het jammer, maar mocht het plan Mossendam onverhoopt niet doorgaan, dan zijn wij ten allen tijde welkom bij Hector.
We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Clinic deelnemers goed op weg
Na een succesvolle clinic in het najaar van 2013, zijn we ook dit jaar weer begonnen met een nieuwe clinic. Door de samenwerking met Fitclub van Wijnen is het mogelijk meerdere keren per week een looptraining te volgen. Tevens organiseren wij elk weekend een gezamenlijke duurloop. Op dit moment hebben we een behoorlijk grote groep dus het is af en toe dringen op het atletiekveld. Toch is het erg gezellig en worden de trainingen op onze eigen atletiekbaan over het algemeen erg op prijs gesteld.
Doel van de clinic is om op 27 april een 5 km wedstrijd te lopen bij de marathon van Enschede. Een aantal mensen, die ook aan de vorige clinic hebben meegedaan, gaan meedoen aan de Engelse Mijlenloop in Haaksbergen.
Mede door de samenwerking met Esther van Wijnen is deze clinic een groot succes geworden!

Er zijn plannen om in dit voorjaar weer een nieuwe (vervolg)clinic te organiseren. Deze is bedoeld voor zowel de startende hardloper als lopers die vanuit de huidige clinic hun conditie verder willen uitbouwen. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers nodig die als begeleider mee willen lopen met de groep. Dus als je daarvoor wel interesse hebt, stuur even een mailtje naar Michel van der Heide.


Succesvolle Bovenbergloop
sandra-bovenberg-2014

Onder ideale omstandigheden werd zaterdag 2 maart de Bovenbergcross gehouden. Het vernieuwde parcours, met extra klim, viel in de smaak bij de ruim 300 deelnemers. Steeds meer hardlopers uit de omgeving weten gelukkig ook de weg naar de Bovenberg te vinden. Grote klasse van enkele dames van de eerste clinic die lieten zien dat de trainingen vruchten afwerpt. Een fantastische prestatie werd neergezet door Niek Nijman door als eerste over de finish te komen. De snelle Michel van der Heide eindigde als derde. Sandra Oplaat (foto) eindigde op een verdienstelijke vierde plek bij de dames. Mede dankzij de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers van AV GOOR, waarvoor dank, is de Bovenbergcross weer een groot succes geworden!

 


Uitslagen
Diverse competities lopen op hun eind of zijn al afgerond. Een aantal AV Goor leden doen (deden) het hier goed. Medailleprijzen zijn er voor Silke Ketting (2e M8) en Theo Kosters (3e M60) bij de Zandstuve Boslopen. Niek Nijman en Michel van der Heide staan hoog in het klassement van de Wooldereslopen. Laatstgenoemde atleten vielen ook al in de prijzen bij Het crosscircuit van het oosten.

Klik hier voor de uitslagen van onze AV Goor atleten dit jaar gelopen.


Agenda
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 9 april om 20.30, direct na de training.

Op zondag 4 mei wordt de Kastelenloop in Diepenheim gehouden. AV Goor helpt hierbij met de organisatie van het evenement. Wij zoeken daarom nog vrijwilligers die zouden willen helpen bij de inschrijving (uitdelen van nummers) of bij het posten. Loop je zelf niet en wil je helpen, stuur dan een mail naar Minie Wouda.

Op zaterdag 10 mei organiseren we een wandeltocht van ongeveer 20 km, dus zet deze datum alvast in je agenda. Opgave, starttijd en plaats wordt later nog bekend gemaakt.

Wil je weten welke wedstrijden hier in de regio worden gehouden klik dan hier.

of wil weten wie van je clubgenoten er binnenkort jarig is, klik dan hier.