Functie Naam Adres Telefoon/
E-mail
Voorzitter Aschwin Kruders Roemer Visscherhof 27
7471 NH Goor
06-15366906

info@avgoor.nl

Secretaris Vacant   info@avgoor.nl
Penning-meester Joost Meijers   joost.meijers@nl.thalesgroup.com
Wedstrijd-secretaris Minie Wouda De Meerdam 26
7471 PE Goor
0547-275590

miniewouda@gmail.com

Lid Michel van der Heide De Sterkerij 1
7471 RH Goor
06-43111125

michelvanderheide@gmail.com

 

Ledenadministratie

Functie Naam Adres Telefoon/
E-mail
Leden
adm.
Saskia Kruse   saskiakruse@hotmail.com